Pijn wordt door iedereen anders ervaren, ook is de pijngrens bij iedereen verschillend. Toch is het nodig om te begrijpen hoeveel pijn een patiënt heeft in vergelijking met andere patiënten om zo bijvoorbeeld medicatie aan te kunnen passen. Om te onderzoeken of het mogelijk is om met een eenvoudige test te bepalen hoe de betreffende patiënt pijn ervaart is in opdracht van een Universitair Medisch Centrum een proefsysteem ontwikkeld. Dit systeem kan gecontroleerd pijn prikkels geven en de pijn beleving van de patiënt terug meten om zo bij een grote groep patiënten data voor analyse te verzamelen. Ondanks de zware veiligheid eisen is het prototype zonder enige aanpassing door het TUV goedgekeurd.