Bij vergroting van de bijschildklieren wordt er een te hoge concentratie hormoon geproduceerd wat diverse klachten veroorzaakt bij een patiënt. Door een stukje van de klier te verwijderen kan deze concentratie worden verminderd. Dit gebeurt tijdens een operatie waarbij de patiënt onder volledige narcose wordt gebracht. Na het verwijderen van een stukje van de klier wordt bloed afgenomen om te nieuwe hormoon waarde te bepalen. Dit gebeurt in het laboratorium waardoor de analyse ongeveer 20 minuten duurt. Als de nieuwe waarde bekend is, wordt besloten of er nog een stukje van de klier moet worden verwijderd. In de meeste gevallen zijn 3 a 4 aanpassingen nodig.

Aangezien het om een volledige narcose gaat is het een kostbare en tevens risicovolle operatie. De operatie tijd wordt bepaald door de snelheid van het laboratorium. Om de operatie te verkorten is Embedded Control BV is door een Academisch ziekenhuis gevraagd om een prototype te ontwikkelen van een uiterst compact bloed analyse apparaat welke alleen dit hormoon meet en in een operatie kamer kan worden geplaatst waar ruimte schaars en kostbaar is.

Door de hele procedure van de meting te veranderen is het gelukt om een ‘doordrukstrip’ te ontwikkelen welke gevuld wordt met bloed van de patiënt en zelfstandig binnen 2 minuten een analyse kan uitvoeren. Momenteel worden er met het prototype klinische testen uitgevoerd.