Display Alignment Tool

Smart Glass is een beglazing welke bestaat uit twee lagen glas waar een vloeistof tussen is geplaatst. Door een signaal aan de vloeistof aan te bieden kan de transparantie worden gevarieerd. Tijdens de ontwikkelfase worden handmatig twee glasplaten op elkaar geplaatst waarbij de onderlinge verschuiving maximaal 4um mag zijn. Embedded Control BV is gevraagd een assemblage tool hiervoor te ontwikkelen om dit zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren zonder dat er direct zeer dure machines voor aangeschaft moeten worden. Uiteindelijk blijkt het mogelijk om met deze opstelling toleranties te behalen van ±1um.